1. Warunkiem rezerwacji urodzin jest wypełnienie formularza. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sali zabaw Park Janosika oraz
  regulaminu rezerwacji urodzin. Formularz musi zostać zaakceptowany przez pracownika sali zabaw Park Janosika oraz potwierdzony wpłatą zadatku.
  Dla rezerwacji poza salą zabawi i zadatków w formie przelewów bankowych ustala się odpowiedni rachunek bankowy, który zostanie przekazany po dokonaniu rezerwacji.
 2. Dla rezerwacji w formie pakietów pracownik sali zabaw ma prawo do wskazania minimalnej ilości uczestników. W przypadku mniejszych grup istnieje możliwość
  rezerwacji urodzin zgodnie z ofertą przedstawioną przez pracownika sali zabaw Park Janosika.
 3. Zadatek, będący gwarancją realizacji usług dla obu stron, nie podlega zwrotowi.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo Gości, na przyjęciu urodzinowym obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napojów oprócz tych, które zostały zakupione w sali
  zabaw Park Janosika – wyjątek stanowi tort urodzinowy.
 5. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin sali zabaw Park Janosika, ze szczególnym uwzględnieniem zasady, iż odpowiedzialność za dzieci
  podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą Rodzice / Opiekunowie.
 6. Zmiana ilości uczestników może być dokonana najpóźniej do 72 h przed datą urodzin wskazaną w formularzu i potwierdzona zgodą pracownika sali zabaw.
  Dopuszcza się zmniejszenie ilości uczestników maksymalnie o 20% względem liczby wskazanej w formularzu.
 7. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników bez wcześniejszego poinformowania sali zabaw Park Janosika we wskazanym terminie, Zamawiający jest
  zobowiązany do uiszczenia opłaty za wszystkich uczestników wskazanych w formularzu.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać w formie pisemnej (drogą mailową) lub osobiście w recepcji sali zabaw Park Janosika – zmiany
  muszą być zaakceptowane przez pracownika sali zabaw Park Janosika.
 9. Sala zabaw Park Janosika nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne, na które nie ma wpływu jako organizator przyjęcia, a które mają wpływ na
  możliwość i jakość realizacji usługi (np. brak ciągłości w dostawie energii elektrycznej, pożar etc.)

Kolorowy Świat Dmuchańców

Największy Plac Zabaw dla Dzieci
w Zakopanem

ZOBACZ