1. Zakupienie karty wejściowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Karta wejściowa umożliwia składanie zamówień i jest podstawą rozliczenia rachunku. Zgubienie karty jest równoznaczne z opłatą w wysokości 200 zł.

3. Wybór biletu następuje podczas wchodzenia na salę zabaw – nie ma możliwości zmiany biletu w trakcie pobytu na Sali Zabaw. Każda dodatkowa minuta, tj. +0,60 zł / dziecko.

4. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Sali Zabaw – usługa „Zabawa + Opieka”. Wówczas wymagane jest wypełnienie formularza i akceptacja regulaminu usługi „Zabawa + Opieka”. W każdym innym przypadku rodzice/opiekunowie pozostawiając dziecko na Sali Zabaw czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Dla dzieci od 1 roku życia do 4 roku życia przeznaczony jest kącik malucha. Dzieci od 4 roku życia mogą korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw – również dużej konstrukcji.

6. Z urządzeń w sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel nie odpowiada za urazy lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

7. Rodzice bądź opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.

8. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Personelowi Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

9. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia na Sali Zabaw lub szkody na zdrowiu innych osób wyrządzone przez dzieci pod ich opieką.

10. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na Salę Zabaw. Ograniczenie wynika ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się na Sali Zabaw.

11. Personel Sali Zabaw może odmówić dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić o wcześniejsze opuszczenie Sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.

12. Nie wchodzimy w obuwiu. Bez względu na porę roku na sali zawsze obowiązuje wstęp tylko w skarpetkach.

13. Buty oraz odzież zostawiamy w szafkach.

14. Prosimy nie zostawiać rzeczy wartościowych w widocznych miejscach. Personel nie ma obowiązku pilnowania Państwa rzeczy. W przypadku zaginięcia lub kradzieży Park Janosika nie ponosi odpowiedzialności.

15. Surowo zabrania się :

– wnoszenia własnych napoi oraz jedzenia

– wynoszenia zabawek z Parku Janosika

– wchodzenia na siatki zabezpieczające

– popychania innych dzieci

– wnoszenia jedzenia lub picia na konstrukcje

– spożywania napojów alkoholowych

16. Pracownik Sali Zabaw ma prawo wylegitymować Klienta w celu ustalenia, czy przysługuje mu prawo do zniżki dla powiatu tatrzańskiego.

Kolorowy Świat Dmuchańców

Największy Plac Zabaw dla Dzieci
w Zakopanem

ZOBACZ