REGULAMIN USŁUGI „ZABAWA + OPIEKA”

Usługodawca:

KIDS Park Janosika – Sala Zabaw

Ul. Krupówki 14a, 34-500 Zakopane

Podmiot odpowiedzialny:

UNBOUND Sp. z o.o.

ul. Na Gubałówkę 2a, 34-500 Zakopane

Usługobiorca

Dziecko oraz Opiekun Prawny

(wskazani w oświadczeniu)

CENNIK:

do 1 h

1-godzinny BILET

+ 20,00 zł OPIEKA

1 h – 2 h

2 godzinny BILET

+ 30,00 zł OPIEKA

2 h – 4 h

4-godzinny BILET

+ 45,00 zł OPIEKA

Każde dodatkowa minuta: + 1,00 zł / dziecko

 

  1. Z usługi „zabawa + opieka” mogą skorzystać rodzice, których dzieci:

– znajdują się w przedziale od 3 do 11 lat,

– nie mają przeciwwskazań zdrowotnych,

– nie zażywają leków, których potrzeba zażycia przypada na czas pobytu w sali zabaw,

– nie noszą pieluch/pampersów,

– samodzielnie korzystają z toalety

  1. Warunkiem skorzystania z usługi „zabawa + opieka” jest:

– wypełnienie w 100% oświadczenia

– podpis regulaminu równoznaczny z jego akceptacją (załącznik 1 do oświadczenia)

– akceptacja oświadczenia przez pracownika sali zabaw

  1. Pozostawiając dziecko pod opieką personelu sali zabaw, otrzymują Państwo gwarancję, że dziecko nie opuści lokalu aż do czasu odbioru przez pełnoletniego opiekuna (wskazanego w oświadczeniu).
  2. Personel sali zabaw z należytą starannością będzie kontrolował bezpieczeństwo dziecka.
  3. Sala Zabaw Park Janosika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu, które nie wynikają ze stanu technicznego sali zabaw.
  4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w sytuacjach losowych (np. złe samopoczucie dziecka, niesubordynacja) personel sali zabaw zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania opiekuna po odbiór dziecka.
  5. Personel sali zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka w przypadku przekroczenia limitu dzieci przypadających na jednego pracownika.
  6. W przypadku zniszczeń, zabrudzeń mienia lub konieczności zastosowania środków nie ujętych w oświadczeniu – personel sali zabaw zastrzega sobie prawo do obciążenia opiekuna kosztami naprawy szkód.

Kolorowy Świat Dmuchańców

Największy Plac Zabaw dla Dzieci
w Zakopanem

ZOBACZ